Mødedato: 11.03.2024, kl. 15:30
Mødested: Stormgade 20, 5. sal

Dagsorden for Rådet for Visuel Kunst møde d. 11.03.2024, 15:30