Dagsordener og referater

Her finder du mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

Hvad dækker udvalgstyperne over?

X

Politiske udvalg dækker over Borgerrepræsentationen samt de syv stående politiske udvalg.

Lokaludvalg dækker over Københavns Kommunes tolv lokaltudvalg.

Særlige udvalg dækker over aktive fagudvalg, der er nedsat for at varetage specifikke opgaver eller belyse et særligt vigtigt emne.

Nedlagte udvalg dækker over alle de udvalg, som ikke længere er aktive.

Format: 12/04/2021
Format: 12/04/2021
Dato Udvalgstype Udvalg Document type
16. apr. 2021
Særlige udvalg
Gruppeformandskredsen
15. apr. 2021
Lokaludvalg
Vanløse Lokaludvalgs mødemateriale
14. apr. 2021
Politisk udvalg
Kultur- og Fritidsudvalgets mødemateriale
13. apr. 2021
Lokaludvalg
Valby Lokaludvalgs mødemateriale
13. apr. 2021
Politisk udvalg
Økonomiudvalgets mødemateriale
12. apr. 2021
Politisk udvalg
Beskæftigelses- og Integrationsud-valgets mødemateriale
12. apr. 2021
Politisk udvalg
Teknik- og Miljøudvalgets mødemateriale
11. apr. 2021
Særlige udvalg
Københavns musikudvalgs mødemateriale
08. apr. 2021
Lokaludvalg
Indre By Lokaludvalgs mødemateriale
07. apr. 2021
Særlige udvalg
Københavns musikudvalgs mødemateriale

Sider