Et bedre København

Grøn by

61

kilometer fortove, cykelstier og veje renoveret
Grøn by

9

nye grønne gårdhaver i byen
Grøn by

42

procent mindre CO2-udledning fra København