Mødedato: 12.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Referat for Rådet for Visuel Kunst møde d. 12.06.2023, 15:30