Mødedato: 22.06.2020, kl. 15:30
Mødested: Nikolaj Kunsthal

Referat for Rådet for Visuel Kunst møde d. 22.06.2020, 15:30