Mødedato: 14.06.2021, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Dagsorden for Rådet for Visuel Kunst møde d. 14.06.2021, 15:30