Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

Referat for Københavns scenekunstudvalg møde d. 20.09.2022, 15:30