Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

V14. Blå koral: tys tys dollar

Se alle bilag
Ansøgning om 60.000 kr. fra Teater FÅR302 til forestillingen Blå koral: tys tys dollar på Teater FÅR302. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud eller en underskudsgaranti på 50.000 kr. (25 x 2000 kr.)

Tilsagn om støtte i 2023 er under forudsætning af, at budgettet for 2023 vedtages i borgerrepræsentationen.

Problemstilling

Ansøger har efter ansøgningens indsendelse ønsket at rette det ansøgte beløb fra 50.000 kr. til 60.000 kr. og eftersendt nyt budget. Det oprindelige ansøgte beløb fremgår dog stadig af ansøgningsskemaet. 

Beslutning

Udvalget bevilgede 50.000 kr. (25 x 2000 kr.) som en underskudsgaranti. 

Til top