Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

V12. Next Level

Se alle bilag
Ansøgning om 104.000 kr. fra Teater Hvis I/S til forestillingen Next Level på Bådteatret. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud på 20.000 kr. (10 x 2000 kr.)

Tilsagn om støtte i 2023 er under forudsætning af, at budgettet for 2023 vedtages i borgerrepræsentationen.

Problemstilling

Ansøger har efter indsendelse af ansøgningen justeret ansøgningsbeløbet fra 384.000 kr. til 104.000 kr. og indsendt et nyt budget. Det oprindelige ansøgningsbeløb fremgår dog fortsat af ansøgningsskemaet. 

Beslutning

Udvalget bevilgede 20.000 kr. (10 x 2000 kr.) som et tilskud. 

Til top