Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

B7. På Bænken (på bemandede legepladser)

Se alle bilag
Ansøgning om 36.000 kr. fra puljen til gratis børneteater fra Nycirkuskompagniet Cikaros til forestillingen På Bænken på bemandede legepladser i Kildevældsparken, Degnestavnen, Nørrebroparken og Christianshavns Vold. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud på 16.000 kr. (8 x 2000 kr.) fra puljen til gratis børneteater

Tilsagn om støtte i 2023 er under forudsætning af, at budgettet for 2023 vedtages i borgerrepræsentationen.

Beslutning

Udvalget bevilgede 24.000 kr. (8 x 3000 kr.) som et tilskud fra puljen til gratis børneteater og teater målrettet mangfoldighed. 

Til top