Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

D4. Pseudo Psych

Se alle bilag
Ansøgning om 10.000 kr. fra Huset KBH til forestillingen Pseudo Psych på Huset KBH. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud på 2000 kr. (1 x 2000 kr.)

Beslutning

Udvalget har besluttet at give afslag, da de mener, at projektet ikke virker realistisk i forhold til projektbeskrivelsen og budgettet. Herudover bemærker udvalget, at budgettet heller ikke virker realiserbart under overenskomstlignende vilkår. 

Til top