Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

V10. Besættelsens fanger

Se alle bilag
Ansøgning om 40.000 kr. fra Teater FÅR302 til forestillingen Besættelsens Fanger på Teater FÅR302. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud eller en underskudsgaranti på 40.000 kr. (20 x 2000 kr.)

Tilsagn om støtte i 2023 er under forudsætning af, at budgettet for 2023 vedtages i borgerrepræsentationen.

Beslutning

Udvalget bevilgede 40.000 kr. (20 x 2000 kr.) som en underskudsgaranti. 

Til top