Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

B5. 24 Hemmeligheder

Se alle bilag
Ansøgning om 50.000 kr. fra ZeBU til forestillingen "24 Hemmeligheder" på ZeBU, Børnekulturhus Ama´r og Amager Kulturpunkt.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget drøfter, hvorvidt projektet falder indenfor Scenekunstudvalgets rammer
  2. at udvalget tager stilling til, om der kan meddeles bevilling eller gives afslag på ansøgningen

Problemstilling

Teater ZeBU er udpeget som Lille Storbyteater for perioden 2021-2024. 

Beslutning

Udvalget bevilgede 50.000 kr. som en underskudsgaranti. 

Bevillingen øremærkes til kunstnerhonorarer. 

Til top