Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

V13. Ydelse

Se alle bilag
Ansøgning om 35.000 kr. fra Styrelsen til projektet Ydelse på Blågårds Plads. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at udvalget bevilger en underskudgaranti på12.000 (6 x 2000 kr.)

Tilsagn om støtte i 2023 er under forudsætning af, at budgettet for 2023 vedtages i borgerrepræsentationen.

Problemstilling

Af ansøgning fremgår, at projektet løber fra 2023 til foråret 2024. Udvalget bevilger som udgangspunkt kun midler til forestillinger, der afvikles i indeværende eller kommende budgetår. Derfor er indstillingen begrænset til de 6 forestillinger, som afvikles i 2023. 

Beslutning

Behandling af punktet blev udskudt til næste møde med uddybende svar på spørgsmål fra udvalget.

Til top