Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

Eventuelt

Beslutning

Der var ikke noget til punktet.
Til top