Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

V11. FRANKENSTEIN

Se alle bilag
Ansøgning om 42.000 kr. fra Why Not Theatre Company til forestillingen FRANKENSTEIN på Teatret ved Sorte Hest. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud eller en underskudsgaranti på 42.000 kr. (21 x 2000 kr.)

Tilsagn om støtte i 2023 er under forudsætning af, at budgettet for 2023 vedtages i borgerrepræsentationen.

Beslutning

Behandling af punktet blev udskudt til næste møde med uddybende svar på spørgsmål fra udvalget. 

Til top