Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

V15. Det Porøse Menneske

Se alle bilag
Ansøgning om 40.000 kr. fra Scene42 S/I til forestillingen Det Porøse Menneske på Sydhavn Teater. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 40.000 kr. (20 x 2000 kr.)

Tilsagn om støtte i 2023 er under forudsætning af, at budgettet for 2023 vedtages i borgerrepræsentationen.

Beslutning

Udvalget bevilgede 40.000 kr. (20 x 2000 kr.) som en underskudsgaranti. 

Per Scheel-Krüger og Maria Rich deltog ikke i behandlingen af punktet. 

Til top