Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

V6. Gertrud Svarer Igen

Se alle bilag
Ansøgning om 30.000 kr. fra Husets Teater til forestillingen Gertrud Svarer Igen på Husets Teater. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud eller en underskudsgaranti på 30.000 kr. 

Problemstilling

Husets Teater er udpeget som Lille Storbyteater for perioden 2021-2024. 

Beslutning

Udvalget bevilgede 30.000 kr. som en underskudsgaranti. 

Maria Rich deltog ikke under behandlingen af punktet. 

Til top