Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

Ændring af kommissorium for Københavns Scenekunstudvalg

Se alle bilag
Scenekunstudvalget forelægges udvalgets kommissorium til drøftelse og eventuel beslutning om ændringer. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget drøfter og eventuelt beslutter at indstille ændringer af udvalgets kommissorium til vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen. 

Problemstilling

Udvalget anmodede i mødet den 15. juni 2022 om at få kommissorium for Scenekunstudvalget forelagt til drøftelse og eventuel beslutning om indstilling af ændringer. 

Løsning

Kommissorium for Scenekunstudvalget forelægges udvalget til drøftelse og eventuel beslutning om indstilling af ændringer til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Videre proces

Hvis Scenekunstudvalget beslutter at indstille ændringer af kommissorium for Scenekunstudvalget, vil indstillingen blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse. Hvis Borgerrepræsentationen godkender ændringer til kommissorium, vil forvaltningen herefter implementere eventuelle ændringer.  

Beslutning

Punktet blev udskudt til et senere møde. 

Til top