Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

B8. På Bænken (på CPH Stage)

Se alle bilag
Ansøgning om 46.000 kr. fra Nycirkuskompagniet Cikaros til forestillingen På Bænken, som en del af CPH Stage, på Tårnlegepladsen, Islands Brygge, i Ørstedparken og på Skydebanen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud på 16.000 kr. (8 x 2000 kr.)

Tilsagn om støtte i 2023 er under forudsætning af, at budgettet for 2023 vedtages i borgerrepræsentationen.

Beslutning

Udvalget bevilgede 16.000 kr. (8 x 2000 kr.) som et tilskud. 

Til top