Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

Temadag for Scenekunstudvalget

Se alle bilag
Scenekunstudvalget skal tage stilling til oplæg til temadag. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, 

  1. at udvalget drøfter og beslutter et oplæg for en kommende temadag. 

Problemstilling

Scenekunstudvalget anmodede i mødet den 15. juni 2022 forvaltningen om et oplæg til en temadag for udvalget med fokus på henholdsvis bæredygtighed i scenekunsten og et inspirationsoplæg fra Aarhus kommune vedr. deres arbejde med kunstmiljøer. 

Løsning

Forvaltningen foreslår en temadag med følgende oplæg, som uddybes i bilaget. 

Bæredygtighed i scenekunst

Oplæg fra organisationen Bæredygtig Scenekunst NU

Inspirationsoplæg fra Aarhus kommune

Oplæg fra Kulturforvaltningen i Aarhus kommune. 

Videre proces

Forvaltningen vil, på baggrund af udvalgets drøftelser og beslutninger, arbejde videre med planlægning af en temadag.

Beslutning

Punktet blev udskudt til næste møde.

Til top