Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

D5. Roaring Twenties

Se alle bilag
Ansøgning om 36.000 kr. fra Dansk Danseteater til forestillingen Roaring Twenties på Takkelloftet i Operaen. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 24.000 kr. (12 x 2000 kr.)

Tilsagn om støtte i 2023 er under forudsætning af, at budgettet for 2023 vedtages i borgerrepræsentationen.

Beslutning

Udvalget bevilgede 12.000 kr. (12 x 1000 kr.) som en underskudsgaranti. 

Til top