Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

Stillingtagen til de indkommende ansøgninger til puljen til teater på pleje- og aktivitetscentre

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget tager stilling til de indkommende ansøgninger

Beslutning

Udvalget tog stilling til de indkommende ansøgninger. 

Til top