Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

Scenekunstudvalgets svar vedr. ligestilling på scenekunstområdet til Kultur- og Fritidsudvalget

Se alle bilag
Scenekunstudvalget skal tage stilling til et udkast til svar vedrørende ligestillingsindsatser på scenekunstudvalgets område til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget godkender udkast til svar til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. ligestillingsindsatser på Scenekunstudvalgets område 

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på mødet den 26. november 2020 en handlingsplan for ligestilling for perioden 2021-2024.  Handlingsplanen består af syv initiativer, hvoraf et initiativ er, at der skal indføres kriterier for ligestilling i alle puljer med kriterier, herunder scenekunstudvalget.

Derudover opfordrer Kultur- og Fritidsudvalget fagudvalgene, herunder scenekunstudvalget, til en årlig drøftelse af ligestillingsprofilen på deres område og beder om en tilbagemelding herom hvert år. 

Udvalget drøftede i mødet den 15. juni 2022 ligestilling på scenekunstområdet og anmodede forvaltningen om, på baggrund af udvalgets drøftelser, at vende tilbage med et udkast til svar til Kultur- og Fritidsudvalget på det næste møde i Scenekunstudvalget. 

Videre proces

Hvis udvalget godkender udkast til svar, vil forvaltningen sende svaret til Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Udvalget godkendte udkast til svar med enkelte rettelser. Svaret vil herefter blive sendt til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Til top