Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

D7. THANK YOU HAVE A NICE DAY

Se alle bilag
Ansøgning om 81.000 kr. fra GUNILLA LIND DANSETEATER til forestillingen THANK YOU HAVE A NICE DAY i Dansekapellet. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 22.000 kr. (11 x 2000 kr.)
Tilsagn om støtte i 2023 er under forudsætning af, at budgettet for 2023 vedtages i borgerrepræsentationen.

Beslutning

Udvalget bevilgede 22.000 kr. (11 x 2000 kr.) som en underskudsgaranti. 

Til top