Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

D6. The Mirror Project

Se alle bilag
Ansøgning om 15.000 kr. fra Antoinette Helbing til projektet The Mirror Project i Dansekapellet. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltning indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud eller en underskudsgaranti på 10.000 kr. (5 x 2000 kr.)

Tilsagn om støtte i 2023 er under forudsætning af, at budgettet for 2023 vedtages i borgerrepræsentationen.

Beslutning

Udvalget bevilgede 15.000 kr. (5 x 3000 kr.) som et tilskud. 

Til top