Mødedato: 20.09.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

Ændring af retningslinjer og afslagsbegrundelser for Københavns Scenekunstudvalg

Se alle bilag
Scenekunstudvalget skal tage stilling til, om de vil ændre retningslinjerne for udvalgets arbejde, samt afslagsbegrundelser. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget drøfter og eventuelt beslutter ændringer til retningslinjer samt afslagsbegrundelser for Scenekunstudvalget 

Problemstilling

Scenekunstudvalget anmodede i mødet den 15. juni 2022 forvaltningen om at få forelagt retningslinjer for Scenekunstudvalget samt afslagsbegrundelser til drøftelse og eventuelt ændringer. 

Løsning

Retningslinjer og afslagsbegrundelser forelægges udvalget til drøftelse og eventuel beslutning. 

Videre proces

Hvis udvalget beslutter ændringer, vil forvaltningen opdatere retningslinjer og afslagsbegrundelser og implementere eventuelle praksisændringer.

Beslutning

Udvalget drøftede punktet og anmodede forvaltningen om at vende tilbage til udvalget med et udkast til opdaterede retningslinjer på baggrund af udvalgets drøftelser. 

Lea Friedberg forlod mødet under dette punkt. 

Til top