Mødedato: 08.06.2023, kl. 16:00
Mødested: Nikolaj Kunsthal, Nikolaj Plads 10

Referat for Kultur- og Fritidsudvalget møde d. 08.06.2023, 16:00