Mødedato: 23.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

Referat for Københavns scenekunstudvalg møde d. 23.11.2022, 15:30