Mødedato: 23.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

V4. FRANKENSTEIN

Se alle bilag
Ansøgning om 42.000 kr. fra Why Not Theatre Company til forestillingen FRANKENSTEIN på Teatret ved Sorte Hest. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud eller en underskudsgaranti på 42.000 kr. (21 x 2000 kr.)

Problemstilling

Scenekunstudvalget udsatte behandling af sagen på deres møde den 20. september 2022, da behandlingen havde givet anledning til en række spørgsmål. Svar fra ansøger er vedlagt som bilag. 

Beslutning

Udvalget bevilgede 42.000 kr. (21 x 2000 kr.) som en underskudsgaranti. 

Udvalget vil opfordre til, at projektet ansætter på overenskomstmæssige vilkår. 

Til top