Mødedato: 23.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

V1. Holberg Goes Black

Se alle bilag
Ansøgning om 30.000 kr. fra Black To Normal til forestillingen Holberg Goes Black på Teater Grob. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud eller en underskudsgaranti på 6000 kr. (3 x 2000 kr.)

Problemstilling

Scenekunstudvalget udsatte behandling af sagen på deres møde den 20. september 2022, da behandlingen havde givet anledning til en række spørgsmål. Svar fra ansøger er vedlagt som bilag. 

Beslutning

Udvalget besluttede at give afslag til ansøgningen.

Udvalget støtter professionel scenekunst, og anser i den forbindelse ikke talentudviklings-/uddannelsesforløb som professionel scenekunst.

Udvalget ser positivt på projektet, og vil opfordre til, at dramatikerne, der bidrager med tekstoplæg, bør aflønnes tilsvarende, hvis det skal anses som professionelt scenekunst. 

Til top