Mødedato: 23.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

V5. Ydelse

Se alle bilag
Ansøgning om 35.000 kr. fra Styrelsen til projektet Ydelse på Blågårds Plads. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at udvalget bevilger en underskudgaranti på12.000 (6 x 2000 kr.)

Problemstilling

Af ansøgning fremgår, at projektet løber fra 2023 til foråret 2024. Udvalget bevilger som udgangspunkt kun midler til forestillinger, der afvikles i indeværende eller kommende budgetår. Derfor er indstillingen begrænset til de 6 forestillinger, som afvikles i 2023. 

Scenekunstudvalget udsatte behandling af sagen på deres møde den 20. september 2022, da behandlingen havde givet anledning til en række spørgsmål. Svar fra ansøger er vedlagt som bilag. 

Beslutning

Udvalget har besluttet at give afslag, da de mener, at projektet ikke virker realistisk i forhold til projektbeskrivelsen og budgettet.

Udvalget vil opfordre til, at projektet søger igen med en mere realistisk finansieringsplan. 

Til top