Mødedato: 23.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

Mødeplan for 2023

Scenekunstudvalget skal godkende udvalgets mødeplan for 2023. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at udvalget godkender mødeplan for 2023 

Problemstilling

Scenekunstudvalget skal godkende det kommende års mødeplan på årets sidste møde.

Af kommissoriet for Københavns Scenekunstudvalg fremgår, at udvalget skal afholde minimum 4 ordinære møder om året, som fordeles kvartalsvist. 

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår følgende mødedatoer for 2023: 

  1. møde: 7. marts
  2. møde: 20. juni
  3. møde: 26. september
  4. møde: 22. november

Videre forløb

Hvis udvalget godkender den præsenterede mødeplan, vil udvalgssekretæren indkalde udvalgsmedlemmerne til det kommende års møder.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. 

Til top