Mødedato: 23.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

V14. my site in space

Se alle bilag
Ansøgning om 10.000 kr. fra Newman Allen til forestillingen "my site in space" i Huset i Magstræde. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud på 4.000 kr. (2 x 2000 kr.)

Beslutning

Udvalget har besluttet at give afslag, da de mener, at projektet ikke i tilstrækkelig grad er båret af professionelle kræfter.

Til top