Mødedato: 23.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

Punkter til næste møde

Beslutning

Udvalget ønskede følgende punkter tilføjet til dagsorden for næste møde:

  • Indstilling om budget for indkøb af billetter til teaterforestillinger for udvalgsmedlemmer. Ønsket budgetramme er 12.000 kr.  
  • Kortlægning af ansøgninger for 2022 med fokus på:
  1. Genreopdeling
  2. Antal forestillinger/midler bevilget
  3. Antal ansøgninger/bevillinger 
  4. Teatre under Lille Storbyteater-ordningen - Ansøgninger og bevillinger 
  • Opfølgning på temadag
Til top