Mødedato: 23.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

Temadag for Scenekunstudvalget

Se alle bilag
Scenekunstudvalget skal tage stilling til oplæg til temadag. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, 

  1. at udvalget drøfter og beslutter et oplæg for en kommende temadag. 

Problemstilling

Scenekunstudvalget anmodede i mødet den 15. juni 2022 forvaltningen om et oplæg til en temadag for udvalget med fokus på henholdsvis bæredygtighed i scenekunsten og et inspirationsoplæg fra Aarhus kommune vedr. deres arbejde med kunstmiljøer. 

Punktet blev udsat på udvalgets møde den 20. september. 

Løsning

Forvaltningen foreslår en temadag med følgende oplæg, som uddybes i bilaget. 

Bæredygtighed i scenekunst

Oplæg fra organisationen Bæredygtig Scenekunst NU

Inspirationsoplæg fra Aarhus kommune

Oplæg fra Kulturforvaltningen i Aarhus kommune. 

Videre proces

Forvaltningen vil, på baggrund af udvalgets drøftelser og beslutninger, arbejde videre med planlægning af en temadag.

Beslutning

Udvalget godkendte oplæg til temadag, og uddybede ønsker til ramme, herunder ønsket tidsramme og placering. 

Til top