Mødedato: 23.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

Orientering fra forvaltningen

Beslutning

Forvaltningen orienterede om reglerne for refundering af udgifter til indkøb af teaterbilletter for udvalgsmedlemmer. 

Til top