Mødedato: 23.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

B1. Scene N

Se alle bilag
Ansøgning om 50.000 kr. fra Scene N til tre forestillinger under Scene N (Lys&Mørke, FOMO og Kunstcontaineren) fra puljen til gratis børneteater og teater, der fremmer mangfoldighed. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud på 28.000 kr. (14 x 2000 kr.) fra puljen til gratis børneteater og teater, der fremmer mangfoldighed.

Beslutning

Udvalget har besluttet at give afslag, da de mener, at projektet ikke virker realistisk i forhold til projektbeskrivelsen og budgettet.

Udvalget ser positivt på projektet, og vil opfordre til, at der ansøges igen med et højere budget og en realistisk finansieringsplan. 

Til top