Mødedato: 23.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

Oversigt over ansøgninger til puljen til teater på pleje- og aktivitetscentre

Se alle bilag

Indstilling

Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget tager oversigt over ansøgninger og økonomi til efterretning

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning. 

Til top