Mødedato: 23.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

B2. Cirkusvognen 2023

Se alle bilag
Ansøgning om 50.000 kr. fra Børnekulturhuset Sokkelundlille til projektet Cirkusvognen 2023 fra Puljen til gratis børneteater og teater, der fremmer mangfoldighed. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud eller en underskudsgaranti på 40.000 kr. (20 x 2000 kr.) fra Puljen til gratis børneteater og teater, der fremmer mangfoldighed. 

Beslutning

Udvalget bevilgede 50.000 kr. til 20 forestillinger som underskudsgaranti fra puljen til gratis teater til børn og teater målrettet mangfoldighed. 

Til top