Mødedato: 23.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

Stillingtagen til de indkommende ansøgninger

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget tager stilling til de indkommende ansøgninger 

Beslutning

Udvalget tog stilling til de indkommende ansøgninger. 
Til top