Mødedato: 23.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

Oversigt over ansøgninger til møde i Scenekunstudvalget den 23. november 2022

Se alle bilag

Indstilling

Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget tager oversigt over ansøgninger og økonomi til efterretning

Beslutning

Forvaltningen orienterede om, at der pga. regler for statslig refusion kan være budgetmæssige ændringer ift. puljen til teater på pleje- og aktivitetscentre. Forvaltningen vil hurtigst muligt afklare dette, og udvalget vil blive orienteret og forelagt en indstilling til skriftlig votering, hvis sagen har konsekvenser for udvalgets budget. 

Orienteringen og indstillingen blev taget til efterretning. 

Til top