Mødedato: 23.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

V9. Den Anden Arabiske Kvinde

Se alle bilag
Ansøgning om 40.000 kr. fra Blaagaard Teater til forestillingen "Den Anden Arabiske Kvinde" på Blaagaard Teater. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 40.000 kr. (20 x 2000 kr.) 

Problemstilling

Blaagaards Teater er udpeget som Lille Storbyteater i perioden 2021-2024. 

Beslutning

Udvalget bevilgede 40.000 kr. (20 x 2000 kr.) som en underskudsgaranti fra puljen til gratis børneteater og teater målrettet mangfoldighed. 

Til top