Mødedato: 23.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

D3. SOUND OF FIVE