Mødedato: 23.11.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse A på 1. sal

B5. Mælkebøttereglementet

Se alle bilag
Ansøgning om 156.000 kr. fra Teatret Zeppelin til forestillingen "Mælkebøttereglementet" på Teatret Zeppelin. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at udvalget bevilger et tilskud eller en underskudsgaranti på 52.000 kr. (52 x 1000 kr.)

Problemstilling

Teatret Zeppelin er udpeget som Lille Storbyteater i perioden 2021-2024. 

Beslutning

Udvalget bevilgede 52.000 kr. (52 x 1000 kr.) som en underskudsgaranti. 

Til top