Mødedato: 20.06.2022, kl. 14:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Referat for Teknik- og Miljøudvalget møde d. 20.06.2022, 14:00