Mødedato: 21.09.2020, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Referat for Rådet for Visuel Kunst møde d. 21.09.2020, 15:30