Mødedato: 06.12.2021, kl. 15:30
Mødested: Se mail

Referat for Rådet for Visuel Kunst møde d. 06.12.2021, 15:30