Mødedato: 03.02.2020, kl. 15:30
Mødested: Nikolaj Kunsthal

Referat for Københavns billedkunstudvalg møde d. 03.02.2020, 15:30