Mødedato: 30.11.2017, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Referat for Borgerrepræsentationen møde d. 30.11.2017, 17:30